Erste Group Card Processor d.o.o. prepoznaje važnost kvalitetnog upravljanja ljudskim potencijalima te u svojim nastojanjima za uspjehom prati suvremene smjernice upravljanja ljudskim potencijalima, ali istodobno sami otkrivamo nove horizonte te mogućnosti i rješenja za još veća postignuća. Ljudski potencijal je od iznimne važnosti za uspjeh svake kompanije, ali u području i funkcionalnostima EGCP poprima još veće značenje. Stoga pridajemo veliku pažnju svim temeljnim smjernicama upravljanja ljudskim potencijalima.

Erste Group Card Processor d.o.o. 
Direkcija ljudskih potencijala i administracije
Radnička cesta 45, 10000 Zagreb
e-mail: HR@egcp.com
+385 1 3078 666